Koiran kanssa

Koirat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti omistajiensa hyvinvointiin. Koiria on kautta aikojen käytetty avuksi erilaisissa tehtävissä mm. pelastuskoirat, paimenkoirat, laumanvartiointikoirat, sotakoirat, poliisikoirat, opaskoirat jne. Tehtäviä, joissa koiran läsnäolo ja apu ovat korvaamattoman tärkeitä, on paljon muitakin. Koira jo pelkällä läsnäolollaan edistää ihmisten terveyttä. Koira rauhoittaa, kuuntelee ja sen kanssa voi toimia, harrastaa ja liikkua. Tänä päivänä koiraa käytetään yhä enemmän tukena erilaisissa kasvatus-, tunne- ja kuntoutustilanteissa niin terveydellisistä kuin sosiaalisista syistä.

Kisun, Käpyn ja Chiaran kanssa olen saanut jakaa koirien tuomaa iloa suurelle joukolle ihmisiä. Kennelliiton kaverikoiratoimintaan tutustumisen ja liittymisen myötä löysin asian, jota haluan tehdä sydämestäni. Minua pyydettiin mukaan myös Lukukoira-hankkeeseen. Toiminta Iisalmen kaupungin kirjastolla on jatkunut jo kolmatta vuotta. Koira-avusteinen toiminta on mahdollistanut minulle myös sen, että saan toteuttaa sitä omassa työssäni. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n  järjestämä koulutus on mahdollistanut tämän. Käpy ja Chiara ovat suorittaneet yhdistyksen soveltavuuskokeen. Huhtikuussa 2018 on loppunäytön ja hallintaosuuden vuoro. Tämän jälkeen molemmat toimivat työssäni kasvatuskoirina.

käpy koululla